Planteskolen i Langå

Billedserie Registrering formularSprøjte til planter.


DSB Planteskolen i Langå blev oprettet i 1862 på Elleskovs Højbakke i Langå (B.T.1874).
Beslutningen om oprettelsen blev taget under festmiddagen ved indvielsen af jernbanen fra Århus til Randers ifølge det lokale sagn.!!!

Den første kendte leder af planteskolen hed Benzen og havde en omtumlet tilværelse, han startede som vinhandler, var artillerist under krigen i 1864, blev derefter bogholder i en privat planteskole og senere leder af DSB plante-skolen.


En anden måde at plante på - laver hul til flere stiklinger på en gang.
En plov til manuel brug.


Der var flere måder at plante på – her ses én af måderne.

Dette var imidlertid ikke noget for ham, og han byttede plads med en stations-medhjælper på Langå station. Godber C. Bahnsen. Benzen sluttede sin karriere som stationsforstander på Løsning station.(Kilde:E.L.Parbøl, Tidsskrift ukendt, Årstal ukendt.)

Skiftet mellem Benzen og Bahnsen fandt sandsynligvis sted i 1866, idet en artikel i Berlingske
Tidende d 3/8 1874 nævner at der fra 1866 skete en stor udvidelse af planteproduktionen,som 
dette år var nået op på 2.5 mio udleverede planter.Senere blev planteskolearbejdet udvidet med beplantningspleje på landsplan. Dette arbejde varetages stadig af Banestyrelsen Forst.
Indtil 1918,hvor Bahnsen døde var der udleveret 15 mio planter fra Langå, heraf blev 1 mio solgt til E.M.Dalgas til plantageopretning.Der findes ikke senere sammendrag af produktionen.
Plantør Bahnsen afløstes af Overplantør Jespersen,som  i 1953 afløstes af Forstinspektør Boserup som flyttede administrationen til Fredericia omkring 1980.Forstinspektør H.J.Lei sidder i dag i Fredericia.
Planteskolen lukkede i midten af nittehundredeog halvfemserne.    
(Forfatter bestyrelsesmedlem Holger Andersen).

Kom og se udstillingen i sin helhed.